Florencie, renesanční klenot

Hlavní město Toskánska, které čítá přes 366.000 obyvatel

Florencie, kolébka kultury překypující krásou

Florencie je hlavní město Toskánska, má 366 000 obyvatel. Rozkládá se v údolí řeky Arno a je jedním z nejdůležitějších italských měst, je také považována za kolébku renesance. Florencie byla dokonce v letech 1865–1870 hlavním městem Itálie, papežský Řím byl tehdy obležen francouzským vojskem.

Kopule dómu Santa Maria del Fiore majestátně ovládá panorama Florencie. Její mohutná klenba je doslova ohromující. Určitě nikoho nepřekvapí, že ji naleznete na každé pohlednici Florencie.

Fasáda dokončená až v 19.století je dekorativně obložena pruhy bílého, zeleného a růžového mramoru, přesto těsně pod kopulí vypadá jako nedokončená, ale je to reakce na kritiku, že chrám už vypadá přeplácaně. Oproti zevnějšku se interiér florentské katedrály však může zdát poměrně prostý.

Pokud byste si klenbu kopule chtěli prohlédnout zblízka, museli byste vystoupit po 463 schodech vedoucích do lucerny. Kopule je ze dvou vrstev, vnitřní a venkovní, a poslední část výstupu na lucernu se vpodstatě jde mezi oběma vrstvami. Vylézt až nahoru se vyplatí, nabídne se vám nádherný pohled na celé město a jeho okolí. Dole na náměstí pod kopulí je v dlažbě jedna bílá mramorová deska, čistá, bez nápisu, ale jen místní vědí, že označuje místo kam dopadla koule z kopule, již srazil blesk při bouřce 27.ledna 1601. Zrestaurována a znovu umístěna na svoje místo je 21. října 1602. Koule je z roku 1468 od umělce jménem Verrocchio.

Další dominantou města je bezesporu Palazzo Vecchio (Starý palác) s 95 metrů vysokou věží, který se velice podobá středověkému hradu. Stojí na náměstí della Signoria, kde se soustřeďoval život města. Od svého vzniku slouží palác jako radnice města. Výjimkou bylo pouze pětileté období, během kterého byla Florencie hlavním městem Itálie a v paláci sídlily parlament a ministerstvo zahraničních věcí. V Palazzo Vecchio začíná také chodba vybudovaná Cosimovým dvorním umělcem Giorgo Vasarim, která pokračuje k mostu Ponte Vecchio, přes něj a až do paláce Palazzo Pitti. Vévoda Cosimo I. a jeho rodina tou chodbou chodili z radnice do svého paláce, protože měli strach z kontaktu s obyčejnými lidmi a hlavně z atentátu. Cosimo a Vasari také vybudovali nové úřadovny, kde dnes sídlí slavná galerie Uffizi.

Zcela jistě nelze vynechat chrám Santa Croce na Piazza di Santa Croce, který je místem posledního odpočinku mnoha významných Florenťanů, například Michelangela, Galilea Galileiho, Machiavelliho či Rossiniho. Stejně jako se říká, že vše vzešlo z Florencie, tak i Socha Svobody, kterou francouzský umělec daroval Spojeným státům americkým má svůj originál ve Florencii, právě v chrámu Santa Croce.

Potemělý Most Zlatníků

Každý, kdo zavítá do Florencie, by se měl nejméně jednou projít po světoznámém mostě Ponte Vecchio. Záplava zlatých šperků vystavených ve výlohách klenotníků je okouzlující, nicméně původní obchůdky, které existují na mostě již od 13 století, byly pro řezníky a prodavače ryb. Až za vládky Cosima I. Medicejského musel všechen ten zápach pryč a do krámků se nastěhovali zlatníci a klenotníci. Když přejdete přes most Ponte Vecchio na druhou stranu řeky Arno, ocitnete se v části města zvané Oltarno. Není tolik navštěvovaná turisty jako střed města, přesto se zde nachází spousta zajímavých míst, jako třeba Palazzo Pitti a park Giardini di Boboli.

Park Boboli je jediným snadno dosažitelným kouskem přírody ve Florencii. Na rozlehlé ploše najdete spoustu zajímavě upravených zahrad, fontán, umělých jezírek či jeskyní. Můžete si zde příjemně odpočinout, a poté si ještě užít panoramatický výhled přes řeku na celé město. Za pozornost stojí také poblíž se nacházející kostely Santo Spirito a Santa Felicita.

Palazzo Pitti má všechny znaky královské residence. Aby ne, když to bylo sídlo vévody Cosima I. a dalších florentských panovníků. Všechno je tu bohatě zdobené a impozantní. Dnes jsou v něm umístěna čtyři muzea, ve kterých je možné shlédnout jedinečnou renesanční sbírku rodiny Medici, dílo Raffaella, Titiana, moderní umění, honosné oblečení, porcelán nebo třeba muzeum stříbra, kdysi trezor Medicejských.

Ujít si nenechte ani staré Fiesole s etruskými vykopávkami, římským amfiteátrem i klášterem františkánů na nejvyším místě nad Florencií. Fiesole leží zhruba 8 kilometrů od Florencie a mezi místními se mu přezdívá florenstké Beverly Hills. Výhled na celé arnské údolí s městem je uchvacující.

Calcio storico, předchůdce fotbalu

Calcio storico Fiorentino je starověká hra, která, ačkoliv spíše připomíná ragby, je považovaná za předchůdce dnešního fotbalu. Zmínky o této hře pocházejí ze středověku, původně se, podobně jako dnešní fotbal hrála na kterémkoliv volném prostranství, časem se stala zábavou místní šlechty, jež se ke kláním scházela oblečená do vznešených a nákladných rób.

Nejdůležitější utkání bylo sehráno 17. února 1530, papežská vojska obsadila Florencii, florenťané však i navzdory situaci a posměchu nepřátel svou tradici nepřerušili. V dnešní době se na náměstí Santa Croce vytvoří provizorní aréna, do které se naveze písek a obvykle koncem června se čtyři týmy, představující různé části Florencie, utkají o vítězství v Torneo dei Quattro Quartieri. Podle rozměrů náměstí Piazza di Santa Croce se také odvozují rozměry dnešních fotbalových hřišť.

Cyklus Fiorentina.cz

Florencie, krása a historie v jednom klenotu

Pro www.fiorentina.cz Milan Ferrari-Merhaut